محصولات شرکت نانو کسری

مناسب جهت انواع آجر

ضدآب کننده قوی با حفظ قابلیت تنفس

بدون تغییر در رنگ و ظاهر آجر

ضدشوره، کثیفی، خزه و قارچ

مناسب جهت انواع سطوح سیمانی

ضدآب کننده قوی با حفظ قابلیت تنفس

بدون تغییر در رنگ و ظاهر آجر

ضدشوره، کثیفی، خزه و قارچ

مخصوص آجرهای تیره و سطوح داخل ساختمان

هم نانو مواد آبگریز کننده و هم رزین جلا دهنده

ضدآب کننده نفوذی

ایجاد حالت خیس شدگی در آجر

پاک کننده شوره و اثر دوغاب از روی آجر نما

حذف کلیه نمکها و رسوبات

اثر Chelate بر ناخالصی ها

بدون بو

material safety data sheet (MSDS)

اطلاعات ایمنی مربوط به مواد تولید شده شرکت نانوکسری

تاییدیه پژوهشگاه علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

تاییدیه مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

تقدیرنامه ارگانهای دولتی